Wstęp

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zamość

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku oraz pierwsze w pełni demokratyczne wybory, jakie miały miejsce 27 maja 1990 roku, dały początek budowaniu w Polsce nowego ładu gospodarczego i społecznego opartego na mocnych samorządowych fundamentach. Przez 27 lat zmienił się obraz naszych Małych Ojczyzn – Sołectw i Gmin, a w związku z tym także Polski – Ojczyzny Nas Wszystkich. To zasługa wielu aktywnych Mieszkańców samorządowych wspólnot. To ich zaangażowanie pozwala pielęgnować wartości wielu pokoleń – historię, tradycję, kulturę, wiarę. To na aktywności Mieszkańców rozwijamy wciąż idę społeczeństwa obywatelskiego. Potwierdza to między innymi uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 3 grudnia 2014 roku „idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju”. Dalej „reforma samorządowa z 1990 roku uruchomiła pokłady obywatelskiej aktywności, umożliwiła pełną rozmachu rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej, przyspieszyła rozwój gospodarczy, pogłębiła i nadała nowy sens poczuciu lokalnej tożsamości i lokalnego patriotyzmu”. Szacunek dla samorządowych dokonań Mieszkańców Sołectw i Gmin potwierdza również fakt ustanowienia przez Sejm (uchwała z 29 czerwca 2000 r.) 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. Nie wyobrażam sobie Polski XXI wieku bez samorządowej reformy z 1990 roku. To przecież decyzjami podejmowanymi w gminnych samorządowych wspólnotach poprawiamy warunki życia w Sołectwach – pewnie zbyt wolno, ale wciąż.

Od dłuższego czasu w publicznych przekazach Politycy mówią o potrzebie gruntownych zmian w ustawie o samorządzie gminnym i kodeksie wyborczym w zakresie dotyczącym organizacji najbliższych wyborów samorządowych. Wypowiedzi Polityków z miesiąca stycznia wręcz wskazują na trwające już prace w Warszawie. Trwa negatywna kampania polityczna prowadzona wobec Samorządów Gminnych, przedstawiająca Polskę Lokalną jako sieć szkodliwych układów. Potwierdzeniem i obrazem tego jest odpowiedź Pana Posła Sławomira Zawiślaka na list publiczny Wójta Gminy Zamość (pełny jego tekst w BIULETYNIE SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ nr 2/98 z lutego 2017 r., w wersji elektronicznej dostępny TUTAJ). Uważam, że jest to krzywdzące nie tylko dla wybieralnych Organów Gmin, ale także szerokiego grona aktywnych Mieszkańców Sołectw i Miast. Moim zdaniem nie ma żadnego, nawet najbardziej wzniosłego celu, którego realizacja usprawiedliwiałaby niszczenie 27-io letniego dorobku samorządów gminnych w Polsce. Sprzeciwiam się formie prowadzonej obecnie przez Polityków publicznej dyskusji o zmianach w organizacji najbliższych wyborów samorządowych. Uważam, że o tym co dotyczy samorządów gminnych na poziomie lokalnych społeczności nie można decydować w gabinetach politycznych, bez udziału Mieszkańców Sołectw i Miast.

Nigdy nie zakładałem, że będę wiecznym Wójtem Gminy Zamość. Tą zaszczytną funkcję społecznego mandatu zaufania powierzyli mi Mieszkańcy Gminy w bezpośrednich wyborach, a nie Politycy z gabinetowego nadania. Nigdy nie czułem się politykiem i tak jest nadal. Starałem się na tyle ile mogłem nie łączyć samorządowej aktywności z polityką. Niestety pieniądze dla Gmin na inwestycje mają tylko Politycy. Starałem się Im trochę ich zabrać dla Gminy Zamość. Czy skutecznie i czy to oznacza uprawianie polityki pozostawiam ocenie Mieszkańców. W samorządzie gminnym funkcjonuję od 1992 roku. W Urzędzie Gminy pracuję od 1981 roku (miałem wówczas 23 lata). Mogę więc powiedzieć, że całe zawodowe życie poświęciłem Gminie Zamość. Nie wstydzę się tego, to mój bagaż życiowego i zawodowego doświadczenia. Nie spodziewałem się, że na kilka lat przed emeryturą dożyję tego co dzisiaj dzieje się naszym pięknym Kraju. Politycy dzielą nas na dobrych i złych, bez szacunku dla drugiego Człowieka, nie pamiętając o kanonach (przykazaniach) naszej wiary. Nie godzę się z tam. Dlatego przestałem milczeć. Samorząd gminny to dla mnie coś więcej niż polityczny bój o wpływy. Nie muszę być Wójtem, ale chcę żyć w Polsce w której o tym co dzieje się w Małych Ojczyznach decydują Mieszkańcy Sołectw i Miast. Bez udziału Polityków. Takie prawo zapewnia nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawa o samorządzie gminnym. Stawiam się do dyspozycji Mieszkańców Gminy Zamość. To Wasza reakcja na to co dzieje się wokół zdecyduje o Naszej przyszłości. Nie jest tak, że nie mamy wpływu na to co dzieje się w Polsce. Mamy, i to bardzo duży. Możemy obronić idę samorządów gminnych i społeczeństwa obywatelskiego. Oczywiście jeśli tego chcemy, a wierzę, że Tak. Stronę internetową udostępniam aby umożliwić dyskusje o naszych sprawach. Czekam na wypowiedzi i kontakty. Szanuję zdanie każdego.

Ryszard Gliwiński

Sylwetka

Urodziłem się 2 sierpnia 1958 roku w Płoskiem (Gmina Zamość) w tradycyjnej polskiej rodzinie. Otoczony rodzicielską miłością Kazimierza i Alfredy dorastałem tu z dwójką braci, Bogusławem i Wiesławem. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej w Płoskiem. Jako młody chłopak pełniłem posługę liturgiczną w parafii kolegiackiej w Zamościu.

Egzamin maturalny zdałem w Technikum Rolniczym w Zamościu w 1978 roku. W szkole tej poznałem swoją przyszłą żonę Barbarę zd. Paul, mieszkankę miejscowości Białobrzegi. Pobraliśmy się 21 lipca 1984 roku i od tego czasu razem budujemy rodzinne szczęście, ciesząc się dorosłymi już dziećmi: Paulinką i Kamilem. Od 1988 roku mieszkamy w Bortatyczach, gdzie kupiliśmy działkę i wybudowaliśmy własny jednorodzinny dom. W dniu 4 czerwca 2016r. naszą Rodzinkę uzupełniła synowa Ania. Kamil i Ania mieszkają i pracują w Warszawie. Są prawnikami z ukończonymi aplikacjami radcowskimi. Paulina studiuje medycynę w Halle (Niemcy).

36 lat życia zawodowego i działalności społecznej poświęciłem Gminie Zamość, pracując wśród jej Mieszkańców. Po ukończeniu służby wojskowej od czerwca 1981 roku podjąłem pracę w Urzędzie Gminy Zamość. Byłem kolejno instruktorem służby rolnej, inspektorem d/s emerytur rolniczych, kasjerem, kierownikiem referatu geodezji i gospodarki gruntami, inspektorem d/s ewidencji gruntów. Jednocześnie w latach 1990-2000 najpierw zdobyłem uprawnienia, a później prowadziłem działalność gospodarczą w wymarzonych zawodach geodety i rzeczoznawcy majątkowego. Jestem także absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Od 1990 roku biorę aktywny udział w samorządowym życiu Gminy Zamość. Rozpocząłem od funkcji przewodniczącego Komitetu Budowy Telefonów w Bortatyczach. Później pełniłem taką samą funkcję w komitecie budowy gazociągu w Bortatyczach, Białobrzegach i Bortatyczach Kolonii. W tym czasie wstąpiłem też w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Bortatyczach. Od lipca 1992 roku do jesieni 2002 roku pełniłem funkcję Radnego Rady Gminy Zamość. W maju 2000 roku Rada Gminy powierza mi funkcję Wójta będącego wówczas jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Gminy. W maju 2001 roku Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu powierzył mi funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego i zadanie dbania o bojową gotowość i przyszłość jednostek OSP w Gminie Zamość. Od 2001 r jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2006 roku Strażacy Ochotnicy Powiatu Zamojskiego powierzyli mi funkcję V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Zamościu. Od jesieni 2008 roku jestem też Przewodniczącym Rady w Lokalnej Grupie Działania „Nasze Roztocze” skupiającej samorządy, podmioty prawne i osoby fizyczne Gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Zwierzyniec, Zamość i od dwóch lat Szczebrzeszyn. Od 2011 r., jestem członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie.

Funkcję Wójta Gminy Zamość pełnię nieprzerwanie od 17 lat. W 2002 roku, jako pierwszy w historii zostałem Wójtem Gminy Zamość, uzyskując poparcie Mieszkańców w wyniku bezpośrednich wyborów samorządowych. Przysięgę złożyłem w dniu 18 listopada 2002 roku. Powtarzałem ją z zaszczytem trzykrotnie w dniach 4 grudnia 2006 r., 14 grudnia 2010 r. i 1 grudnia 2014 r.

„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności Mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Blog

Budżetowe podsumowanie 2017 roku

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Wójta Gminy obowiązek przedłożenia do końca miesiąca marca sprawozdania z wykonania budżetu poprzedniego roku. Dokument ten jest przedkładany Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Gminy. Jest on podstawą do prac Komisji Rady, w tym w szczególności Komisji Rewizyjnej, związanych z udzieleniem lub nieudzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania …

Samorządowe refleksje

Grudniowe wieczory i świąteczny czas refleksji sprzyjają podsumowaniom kończącego się powoli 2017 roku. Jaki on był (jest) dla Samorządowej Wspólnoty Gminy Zamość? Jaki w sferze społecznej, a jaki w gospodarczej? Dzisiaj chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami i myślami o kondycji samorządowej idei. Poniższe to chęć i kolejna próba wywołania dyskusji o istocie samorządowej reformy z …

Gmina

Gmina Zamość to wspólnota samorządowa ponad 22 600 mieszkańców 35 sołectw. Samorządowa Gmina Zamość jest kontynuatorką historii administracji w Polsce.

Gminy jako jednostki administracyjne utworzone zostały uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 roku, nr XXI/92/72. Powstały wówczas między innymi:
Gmina Mokre z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Mokrem i sołectwami: Białowola, Hubale, Lipsko, Lipsko-Kosobudy, Lipsko-Polesie, Mokre, Płoskie, Wieprzec, Wierzchowiny, Wólka Wieprzecka, (z obecnym sołectwem Skaraszów) Wychody, Zalesie, Zarzecze, Zwódne (z obecnym sołectwem Skokówka), Żdanów, Żdanówek. Gmina Wysokie z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Wysokiem. Z naszych sołectw do gminy tej należały wówczas: Białobrzegi, Borowina Sitaniecka, Bortatycze, Bortatycze-Kolonia, Chyża, Łapiguz, Sitaniec, Sitaniec-Kolonia, Sitaniec Wolica, Wysokie.
Gmina Zawada z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Zawadzie. Do gminy tej należały wówczas między innymi: Siedliska, Siedliska-Kolonia (dzisiaj miejscowość ta nie tworzy odrębnego sołectwa), Zawada. Gmina Łabunie, w której skład wchodziły dzisiejsze nasze miejscowości: Jatutów, Kalinowice, Pniówek, Wólka Panieńska. Gmina Sitno, do której należał Szopinek.

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 5 października 1973 roku nr XXVI/114/73 w sprawie zniesienia, zmiany granic, siedziby i nazw niektórych gmin w województwie lubelskim przeniesiono siedzibę gminy Mokre do Zamościa i zmieniono nazwę na gminę Zamość. Uchwała weszła w życie w dniu 12 października 1973 roku. Tę datę przyjmujemy jako powstanie gminy Zamość. Uchwałą powyższą przyłączono również do gminy Zamość z gmin Łabunie i Sitno miejscowości: Jatutów, Kalinowice, Pniówek, Wólka Panieńska i Szopinek.
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 2 lipca 1976 r. do Gminy Zamość przyłączone zostały wymienione powyżej miejscowości ze zlikwidowanych gmin: Wysokie i Zawada.

8 marca 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Utworzyła ona gminy jako podstawowe ogniwa podziału terytorialnego odrodzonej Polski. Gminy otrzymały podmiotowość prawną, a Mieszkańcy możliwość demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do samorządowych organów. 27 maja 1990 roku miały miejsce pierwsze wybory samorządowe. Przed 24 laty rozpoczęliśmy budowanie nowej polskiej rzeczywistości na mocnych samorządowych fundamentach, na aktywności lokalnych społeczności – Mieszkańców Sołectw i Miast. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku, wprowadzająca samorządową reformę, jest do dzisiaj jednym z najlepszych tworów Parlamentu. Dała ona Gminom nie tylko osobowość prawną, kompetencje i zadania do realizacji, ale przede wszystkim możliwości kreowania lokalnych wyobrażeń o miejscu, w którym żyjemy. Czas upływa a my wciąż jesteśmy w drodze, nadal uczymy się znaczenia pojęcia samorząd. Różnie też oceniamy to, co dzieje się dzisiaj wokół nas i efekty 24 lat samorządowego trudu. Nie przekreśla to jednak znaczenia samorządowej reformy.

Porozmawiaj

Zapraszam do kontaktu za pomocą Messengera:

 

 

lub formularz kontaktowy: