Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zamość

Dzień 16 listopada 2014 roku zapisał się w historii jako samorządowe święto. Nie możemy inaczej myśleć o czasie, w którym dana nam była demokratyczna możliwość wypowiedzenia swojego zdania o otaczającej rzeczywistości. Do lokali wyborczych w tym dniu poszło 48% uprawnionych do głosowania Mieszkańców Gminy. Wybraliśmy Radnych Rady Gminy i Wójta Gminy oraz naszych przedstawicieli w samorządowych organach Powiatu i Województwa.
Przed nami kolejne cztery lata pracy w samorządowej wspólnocie. Czas na kontynuację tego, co przez lata wspólnie realizujemy i nowe ważne wyzwania. Cel mamy wspólny, rozwój naszych małych Ojczyzn – Sołectw i Gminy.
Dziękuję wszystkim tym MIESZKAŃCOM, którzy wykazali się obywatelską aktywnością i oddali swój głos w wyborach samorządowych. Dziękuję wszystkim Tym, którzy zdecydowali o ponownym powierzeniu mi społecznego mandatu zaufania. Ponowny wybór na funkcję Wójta Gminy Zamość to duże zobowiązanie wobec Was – ale także wobec Tych, którzy głosowali na innych Kandydatów lub z różnych przyczyn nie wzięli czynnego udziału w wyborach.
Na pierwszej sesji Rady Gminy Zamość VII kadencji złożę ślubowanie wypowiadając formułę "Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności Mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg". Słowa te mają dla mnie szczególną wagę i moc. Aby jednak przemienić je na ogólne dobro naszej Samorządowej Wspólnoty konieczna jest aktywność, chęć współdziałania i zaangażowanie jej Mieszkańców. Za nie dziękuję i o nie proszę.

Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość