Wstęp

Od 29 lat lokalnymi decyzjami i własnym zaangażowaniem zmieniamy obraz naszych Małych Ojczyzn – Sołectw i Gmin, a przez to Ojczyzny Polski. Zmieniamy otoczenie, w którym żyjemy, może zbyt wolno, ale wciąż. Pięknieją nasze sołectwa i miasta, potrafimy w XXI stuleciu zadbać o polskie kulturowe piękno i inne wartości narodowe. Często cytuję wyjątki z uchwały Senatu RP z grudnia 2014 roku, upamiętniającej wówczas 25 rocznicę pierwszych wyborów samorządowych w powojennej Polsce „Reforma samorządowa z 1990 roku rozpoczęła proces decentralizacji państwa……uruchomiła pokłady obywatelskiej aktywności, umożliwiła pełną rozmachu rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej, przyspieszyła rozwój gospodarczy, pogłębiła i nadała nowy sens poczuciu lokalnej tożsamości i lokalnego patriotyzmu”.
Ubiegły rok był dla nas wyjątkowym czasem refleksji i podsumowań, chwilowego zatrzymania się w biegu oraz spokojnego spojrzenia na, to jak wykorzystujemy instrumenty, w jakie wyposażyli nas twórcy ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku. Jubileusz 100 – lecia odzyskania przez Kraj niepodległości, 100 – lecie praw wyborczych Kobiet, 100 -lecie istnienia organizacji pod nazwą Koła Gospodyń Wiejskich, październikowe wybory samorządowe. Na kartach polskiej historii rok 2018 zapisał się w sposób wyjątkowy. Mieliśmy zaszczyt i okazję uczestniczyć w tym – z własnej woli w sposób czynny lub bierny. Życie biegnie szybko dalej – mamy już kwiecień 2019 roku, przed nami kolejne wyzwania i okazje do aktywnego włączenia się w dzieło budowania wspólnego dobra. Zbliżamy się do daty 4 czerwca. W tym roku to okrągła 30-sta rocznica wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku. Wówczas jeszcze nie w pełni wolnych. Ale to wówczas wybrany Parlament dał nam w dniu 8 marca 1990 roku ustawę o samorządzie terytorialnym (dzisiaj gminnym) i pierwsze, w pełni już demokratyczne wybory samorządowe 27 maja 1990 roku. Czerwcowy jubileusz dla Mieszkańców sołectw i gmin nie powinien być wiec obojętnym. Za rok jubileusz – 30 lat samorządów gminnych w Polsce. Mamy więc ponownie dobry czas na refleksje, podsumowania, analizy stanu obecnego samorządowej demokracji i podejmowanie nowych wyzwań. Nic nie dzieje się samo i nic nie jest nam dane na zawsze. SAMORZĄD – TY DECYDUJESZ to nie tylko hasło gminnej kampanii społecznej lat 2017-2018. Także wyzwanie dla każdego z Nas na kolejne dni i lata. To zaproszenie do aktywności i nie pozostawiania spraw do załatwienia innym. To obowiązek reakcji a nie milczącego przyzwalania na brak szacunku dla drugiego człowieka. W pogłębiającym się wciąż podziale łączą nas jeszcze narodowe wartości. Wierzę, że ludzkim narodowym spoiwem jest i będzie zapoczątkowana w 1990 roku idea samorządów gminnych – Małych Ojczyzn (Gmin i Sołectw), która daje nam możliwości realizowania się w obywatelskiej aktywności.

17.04.2019 r., Ryszard Gliwiński

Sylwetka

Funkcję Wójta Gminy Zamość pełnię nieprzerwanie od 19 lat (maj 2000). W 2002 roku zostałem po raz pierwszy Wójtem Gminy Zamość wybranym przez Mieszkańców w wyniku bezpośrednich wyborów samorządowych. Przysięgę złożyłem w dniu 18 listopada 2002 roku. Powtarzałem ją z zaszczytem czterokrotnie w dniach 4 grudnia 2006 r., 14 grudnia 2010 r. 1 grudnia 2014 r. i 21 listopada 2018r.

„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności Mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Urodziłem się 2 sierpnia 1958 roku w Zamościu jako syn Alfredy i Kazimierza. Moja rodzinna miejscowością jest Płoskie, gdzie dorastałem z dwójką braci, Bogusławem i Wiesławem. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej w Płoskiem. Jako młody chłopak pełniłem posługę liturgiczną w parafii kolegiackiej w Zamościu. Egzamin maturalny zdałem w Technikum Rolniczym w Zamościu w 1978 roku. W szkole tej poznałem swoją przyszłą żonę Barbarę zd. Paul, mieszkankę miejscowości Białobrzegi. Pobraliśmy się 21 lipca 1984 roku i od tego czasu razem budujemy rodzinne szczęście, ciesząc się dorosłymi już dziećmi: Paulinką i Kamilem. Od 1988 roku mieszkamy w Bortatyczach, gdzie kupiliśmy działkę i wybudowaliśmy własny jednorodzinny dom. W dniu 4 czerwca 2016r. naszą Rodzinkę uzupełniła synowa Ania, a od 26 lutego 2018 r., wnuczka Weronika. Kamil i Ania mieszkają i pracują w Warszawie. Są prawnikami z ukończonymi aplikacjami radcowskimi. Paulina studiuje medycynę we Frankfurcie nad Menem (Niemcy).

38 lat życia zawodowego poświęciłem Gminie Zamość, pracując wśród jej Mieszkańców. Po ukończeniu służby wojskowej, od czerwca 1981 roku podjąłem pracę w Urzędzie Gminy Zamość. Byłem kolejno instruktorem służby rolnej, inspektorem d/s emerytur rolniczych, kasjerem, kierownikiem referatu geodezji i gospodarki gruntami, inspektorem d/s ewidencji gruntów. Jednocześnie w latach 1990-2000 najpierw zdobyłem uprawnienia, a później prowadziłem działalność gospodarczą w wymarzonych zawodach geodety i rzeczoznawcy majątkowego. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Od 1990 roku biorę aktywny udział w samorządowym życiu Gminy Zamość. Rozpocząłem od funkcji przewodniczącego Komitetu Budowy Telefonów w Bortatyczach. Później pełniłem taką samą funkcję w komitecie budowy gazociągu w Bortatyczach, Białobrzegach i Bortatyczach Kolonii. W tym czasie wstąpiłem też w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Bortatyczach. Od lipca 1992 roku do jesieni 2002 roku pełniłem funkcję Radnego Rady Gminy Zamość. W maju 2000 roku Rada Gminy powierza mi funkcję Wójta będącego wówczas jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Gminy. W maju 2001 roku Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu powierzył mi funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego. Od 2001 r jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2006 – 2016 byłem V-ce Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, a w latach 2011-2016 członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku. Od jesieni 2008 roku jestem też Przewodniczącym Rady w Lokalnej Grupie Działania „Nasze Roztocze” skupiającej samorządy, podmioty prawne i osoby fizyczne Gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Zwierzyniec, Zamość i od trzech lat Szczebrzeszyn. Obecnie jestem Honorowym Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz Członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego.

Blog

Lotnisko Mokre tematem trwającej kampanii wyborczej

Kampania wyborcza przed wyborami do Sejmu i Senatu wkracza w decydującą fazę. Coraz więcej obietnic Polityków. Im dłużej to trwa, tym większe wrażenie, że żyję w Kraju bez długu publicznego, z ogromnymi rezerwami finansowymi i bez potrzeb w zakresie oświaty, służby zdrowia itd. Skoro tak to dlaczego budżety Gmin, a nie budżet Państwa ponoszą główne …

Apel o budowę chodników przy drogach powiatowych

W trakcie obrad sesji Rady Gminy Zamość, jaka miała miejsce w dniu 28 czerwca 2019 roku, biorący w niej udział Mieszkaniec Gminy wypowiedział apel skierowany do Wójta Gminy Zamość i Starosty Powiatu Zamojskiego. Dotyczy on porozumienia się Gminy i Powiatu w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych. Apel ten w formie tekstu pisanego wpłynął do …

Wybory do Parlamentu Europejskiego ważnym czasem decyzji Polaków

W 2019 roku otrzymujemy po raz kolejny możliwość skorzystania z prawa, jakie daje nam demokratyczny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej. Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego (26 maja) oraz do Sejmu i Senatu (jesienią br.). Politycy przekonują, że to ważny czas decyzji Polaków. W pełni się z tym zgadzam, gdyż to Politycy i polityka kształtują to, co …

Gmina

Gmina Zamość to wspólnota samorządowa ponad 23 000 Mieszkańców 35 Sołectw. Samorządowe Gminy w Polsce są skutkiem wyborów które miały miejsce 4 czerwca 1989 roku. To wówczas wybrany Parlament uchwalił w dniu 8 marca 1990 roku ustawę o samorządzie terytorialnym (dzisiaj gminnym), która dała nam pierwsza wybory samorządowe jakie maiły miejsce 27 maja 1990 roku. Pierwsza sesja Rady Gminy Zamość miała miejsce w dniu 4 czerwca 1990 roku. Pierwszym Wójtem Gminy został wybrany Jerzy Kudyk z Jatutowa. Przewodniczącymi Rady Gminy Zamość pierwszej kadencji byli Tmoasz Czyżewski z Kalinowic i Kazimierz Skiba ze Żdanowa (od 1992 roku).

Gminy jako jednostki administracyjne utworzone zostały uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 roku, nr XXI/92/72. Powstały wówczas między innymi: Gmina Mokre z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Mokrem i sołectwami: Białowola, Hubale, Lipsko, Lipsko-Kosobudy, Lipsko-Polesie, Mokre, Płoskie, Wieprzec, Wierzchowiny, Wólka Wieprzecka, (z obecnym sołectwem Skaraszów) Wychody, Zalesie, Zarzecze, Zwódne (z obecnym sołectwem Skokówka), Żdanów, Żdanówek. Gmina Wysokie z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Wysokiem. Z naszych sołectw do gminy tej należały wówczas: Białobrzegi, Borowina Sitaniecka, Bortatycze, Bortatycze-Kolonia, Chyża, Łapiguz, Sitaniec, Sitaniec-Kolonia, Sitaniec Wolica, Wysokie. Gmina Zawada z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Zawadzie. Do gminy tej należały wówczas między innymi: Siedliska, Siedliska-Kolonia (dzisiaj miejscowość ta nie tworzy odrębnego sołectwa), Zawada. Gmina Łabunie, w której skład wchodziły dzisiejsze nasze miejscowości: Jatutów, Kalinowice, Pniówek, Wólka Panieńska. Gmina Sitno, do której należał Szopinek.

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 5 października 1973 roku nr XXVI/114/73 w sprawie zniesienia, zmiany granic, siedziby i nazw niektórych gmin w województwie lubelskim przeniesiono siedzibę gminy Mokre do Zamościa i zmieniono nazwę na gminę Zamość. Uchwała weszła w życie w dniu 12 października 1973 roku. Tę datę przyjmujemy jako powstanie gminy Zamość. Uchwałą powyższą przyłączono również do gminy Zamość z gmin Łabunie i Sitno miejscowości: Jatutów, Kalinowice, Pniówek, Wólka Panieńska i Szopinek. Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 2 lipca 1976 r. do Gminy Zamość przyłączone zostały wymienione powyżej miejscowości ze zlikwidowanych gmin: Wysokie i Zawada.

8 marca 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Utworzyła ona gminy jako podstawowe ogniwa podziału terytorialnego odrodzonej Polski. Gminy otrzymały podmiotowość prawną, a Mieszkańcy możliwość demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do samorządowych organów. 27 maja 1990 roku miały miejsce pierwsze wybory samorządowe. Przed 29 laty rozpoczęliśmy budowanie nowej polskiej rzeczywistości na mocnych samorządowych fundamentach, na aktywności lokalnych społeczności – Mieszkańców Sołectw i Miast. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku, wprowadzająca samorządową reformę jest do dzisiaj jednym z najlepszych tworów Parlamentu. Dała ona Gminom nie tylko osobowość prawną, kompetencje i zadania do realizacji, ale przede wszystkim możliwości kreowania lokalnych wyobrażeń o miejscu, w którym żyjemy. Czas upływa a my wciąż jesteśmy w drodze, nadal uczymy się znaczenia pojęcia samorząd. Różnie też oceniamy to, co dzieje się dzisiaj wokół nas i efekty 29 lat samorządowego trudu. Nie przekreśla to jednak znaczenia samorządowej reformy.

Porozmawiaj

Zapraszam do kontaktu za pomocą Messengera:

 

 

lub formularz kontaktowy:

 

Zobacz profil na Facebooku