Wstęp

31 lat Samorządowych Gmin w Polsce

27 maja 1990 roku miały miejsce pierwsze w powojennej Polsce w pełni demokratyczne wybory. Wybieraliśmy wówczas radnych rad gmin. Rozpoczął się proces pobudzania aktywności obywatelskiej, przywracania poczucia lokalnych więzi społecznych i nadania nowego wymiaru lokalnemu patriotyzmowi. Na samorządowych fundamentach w 1990 r. opierano procesy zmian społecznych, gospodarczych i politycznych. W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2020 roku upamiętniającej Jubileusz 30-lecia samorządów gminnych czytamy – cytat „30 lat samorządności to czas rozwoju, tworzenia nowoczesnej infrastruktury i rozwoju przedsiębiorczości. 30 lat samorządności to czas obywatelskich aktywności, poczucia wspólnoty i partycypacji społecznej. Samorządność to możliwość realnej współodpowiedzialności za sprawy publiczne” Lata 1990-2021 potwierdziły słuszność oparcia zmian w Polsce na mocnych fundamentach samorządów gminnych. Gminy rozumiane jako Samorządowe Wspólnoty Mieszkańców są dzisiaj ostoją Państwa. Dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych, dnia 29 czerwca 2000 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego postanowił, że 27 maja każdego roku obchodzimy DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

To okazja, aby podziękować WSZYSTKIM, którzy wybrali samorządową aktywność jako drogę odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość Ojczyzny Polski oraz małych ojczyzn – Sołectw i Gmin.  Dziękuję za wspólną realizację gminnych zadań, których celem jest zaspokajanie potrzeb naszej Wspólnoty Gminy Zamość, pielęgnowanie narodowych wartości, oraz rozwój Gminy. Z tej szczególnej okazji życzę WAM satysfakcji z podejmowanych wyzwań, sukcesów, ogromnych pokładów zdrowia, sił twórczych, optymizmu i wytrwałości. DZIĘKUJĘ WAM WSZYSTKIM. Jesteście wspaniali.

Ryszard Gliwiński
27 maja 2021 roku

Sylwetka

Funkcję Wójta Gminy Zamość pełnię nieprzerwanie od 20 lat (maj 2000). W 2002 roku zostałem po raz pierwszy Wójtem Gminy Zamość wybranym przez Mieszkańców w wyniku bezpośrednich wyborów samorządowych. Ślubowanie złożyłem w dniu 18 listopada 2002 roku. Powtarzałem ją z zaszczytem czterokrotnie w dniach 4 grudnia 2006 roku, 14 grudnia 2010 roku, 1 grudnia 2014 roku, i 21 listopada 2018 roku.

„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności Mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Urodziłem się 2 sierpnia 1958 roku w Zamościu jako syn Alfredy i Kazimierza. Moja rodzinną miejscowością jest Płoskie, gdzie dorastałem z dwójką braci, Bogusławem i Wiesławem. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej w Płoskiem. Będąc młodym chłopakiem, pełniłem posługę liturgiczną w parafii kolegiackiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu. Egzamin maturalny zdałem w Technikum Rolniczym w Zamościu w 1978 roku. W szkole tej poznałem swoją przyszłą żonę Barbarę z d. Paul, mieszkankę miejscowości Białobrzegi. Pobraliśmy się 21 lipca 1984 roku i od tego czasu razem budujemy rodzinne szczęście, ciesząc się dorosłymi już dziećmi: Paulinką i Kamilem. Od 1988 roku mieszkamy w Bortatyczach, gdzie kupiliśmy działkę i wybudowaliśmy własny jednorodzinny dom. W dniu 4 czerwca 2016 roku naszą Rodzinkę uzupełniła synowa Ania, a 26 lutego 2018 roku wnuczka Weronika i 6 września 2019 roku wnuczka Karolinka. Kamil i Ania z Córkami mieszkają i pracują w Warszawie. Są prawnikami z ukończonymi aplikacjami radcowskimi. Paulina studiuje medycynę na Johannes Gutenberg University Mainz (Niemcy).

39 lat życia zawodowego poświęciłem Gminie Zamość, pracując wśród jej Mieszkańców. Po ukończeniu służby wojskowej, od czerwca 1981 roku podjąłem pracę w Urzędzie Gminy Zamość. Byłem kolejno instruktorem służby rolnej, inspektorem ds. emerytur rolniczych, kasjerem, kierownikiem referatu geodezji i gospodarki gruntami, inspektorem ds. ewidencji gruntów. Jednocześnie w latach 1990-2000 najpierw zdobyłem uprawnienia zawodowe, a później prowadziłem działalność gospodarczą w wymarzonych zawodach geodety i rzeczoznawcy majątkowego. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Od 1990 roku biorę aktywny udział w samorządowym życiu Gminy Zamość. Rozpocząłem od funkcji przewodniczącego Komitetu Budowy Telefonów w Bortatyczach. Później pełniłem taką samą funkcję w komitecie budowy gazociągu w Bortatyczach, Białobrzegach i Bortatyczach Kolonii. W tym czasie wstąpiłem też w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Bortatyczach. Od lipca 1992 roku do jesieni 2002 roku pełniłem funkcję Radnego Rady Gminy Zamość. W maju 2000 roku Rada Gminy powierza mi funkcję Wójta będącego wówczas jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Gminy. W maju 2001 roku Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu powierzył mi funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego. Od 2001 r jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2006 – 2016 byłem Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, a w latach 2011-2016 członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku. Od jesieni 2008 roku jestem też Przewodniczącym Rady w Lokalnej Grupie Działania „Nasze Roztocze” skupiającej samorządy, podmioty prawne i osoby fizyczne Gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Zwierzyniec, Zamość i od trzech lat Szczebrzeszyn. Obecnie jestem Honorowym Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Blog

Chodnik, drogi i inne gminne potrzeby inwestycyjne

Do napisania poniższego tekstu zainspirowały mnie trzy e-maile, jakie otrzymałem poprzez www.gmnazamosc.pl/„zadaj pytanie Wójtowi”. Pierwszy – cytat: „Chciałabym dowiedzieć się kiedy powstanie chodnik w Borowinie Sitanieckiej od szkoły do końca ulicy? Tyle się mówi o inwestycjach, a na budowę chodnika oczywiście brak pieniędzy. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo, głównie dzieci, które wracając ze szkoły zmuszone są …

Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Ochotnicze Straże Pożarne (dalej OSP) funkcjonują w Polsce od ponad 100 lat. W warunkach prawnych XXI wieku są stowarzyszeniami działającymi na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. OSP mają przyjęte przez członków stowarzyszenia statuty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W Gminie Zamość jest 12 stowarzyszeń OSP – z adresami siedzib …

Kampania wyborcza bez rozmów o realnych problemach lokalnych społeczności

Mijają kolejne miesiące 2020 roku naznaczone stanem epidemii COVID-19 i kampanią wyborczą przed wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dużo w tym czasie zapadło decyzji Rządu i wiele było obietnic Polityków. Z niepokojem zauważam, że nie ma w nich miejsca dla rozwiązywania realnych problemów lokalnych społeczności. Na dwa tygodnie przed wyborami Politycy wciąż mówią tylko o sobie, …

Gmina

Gminy jako jednostki administracyjne utworzone zostały uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 roku, nr XXI/92/72. Powstały wówczas między innymi: Gmina Mokre z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Mokrem i sołectwami: Białowola, Hubale, Lipsko, Lipsko-Kosobudy, Lipsko-Polesie, Mokre, Płoskie, Wieprzec, Wierzchowiny, Wólka Wieprzecka, (z obecnym sołectwem Skaraszów) Wychody, Zalesie, Zarzecze, Zwódne (z obecnym sołectwem Skokówka), Żdanów, Żdanówek. Gmina Wysokie z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Wysokiem. Z naszych sołectw do gminy tej należały wówczas: Białobrzegi, Borowina Sitaniecka, Bortatycze, Bortatycze-Kolonia, Chyża, Łapiguz, Sitaniec, Sitaniec-Kolonia, Sitaniec Wolica, Wysokie. Gmina Zawada z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Zawadzie. Do Gminy tej należały wówczas między innymi: Siedliska, Siedliska-Kolonia (dzisiaj miejscowość ta nie tworzy odrębnego sołectwa), Zawada. Gmina Łabunie, w której skład wchodziły dzisiejsze nasze miejscowości: Jatutów, Kalinowice, Pniówek, Wólka Panieńska. Gmina Sitno, do której należał Szopinek.

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 5 października 1973 roku nr XXVI/114/73 w sprawie zniesienia, zmiany granic, siedziby i nazw niektórych gmin w województwie lubelskim przeniesiono siedzibę Gminy Mokre do Zamościa i zmieniono nazwę na gminę Zamość. Uchwała weszła w życie w dniu 12 października 1973 roku. Tę datę przyjmujemy jako powstanie Gminy Zamość. Uchwałą powyższą przyłączono również do Gminy Zamość z Gmin Łabunie i Sitno miejscowości: Jatutów, Kalinowice, Pniówek, Wólka Panieńska i Szopinek. Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 2 lipca 1976 roku do Gminy Zamość przyłączone zostały wymienione powyżej miejscowości ze zlikwidowanych Gmin: Wysokie i Zawada.

Gmina Zamość to dzisiaj samorządowa wspólnota ponad 23 000 Mieszkańców 35 Sołectw. Samorządowe Gminy w Polsce są skutkiem wyborów które miały miejsce 4 czerwca 1989 roku. To wówczas wybrany Parlament uchwalił w dniu 8 marca 1990 roku ustawę o samorządzie terytorialnym (dzisiaj gminnym), która dała nam pierwsza wybory samorządowe, jakie maiły miejsce 27 maja 1990 roku. Pierwsza sesja Rady Gminy Zamość miała miejsce w dniu 4 czerwca 1990 roku. Pierwszym Wójtem Gminy został wybrany Jerzy Kudyk z Jatutowa. Przewodniczącymi Rady Gminy Zamość pierwszej kadencji byli Tomasz Czyżewski z Kalinowic i Kazimierz Skiba ze Żdanowa (od 1992 roku)

Porozmawiaj

Zapraszam do kontaktu za pomocą Messengera:

 

 

lub formularz kontaktowy:

     

    Zobacz profil na Facebooku