Budżetowe decyzje 2016 roku

Rada Gminy Zamość na sesji w dniu 25 stycznia 2016 roku przyjęła przedłożony przez Wójta projekt budżetu Gminy na 2016 rok. Za tym, aby dokument ten stał się budżetem głosowało dwudziestu Radnych, jeden był przeciwny. Poniżej przedstawiam statystyczne spojrzenie na najważniejsze gminne prawo tego roku oraz zakres planowanych działań inwestycyjnych. To co zostało uchwalone przez Radę Gminy nie zaspokaja wszystkich pilnych potrzeb. Jest wynikiem spojrzenia na gminne gospodarowanie z perspektywy Wspólnoty 35 Sołectw, możliwości pozyskiwania na gminne zadania zewnętrznych pieniędzy, przyszłych decyzji nie pokazanych w budżecie, które muszą być podjęte jeszcze w tym roku i wielu innych czynników. Gminie przypisano realizację wielu zadań, katalog ich jest bardzo szeroki. Po stronie wydatków mamy tyle środków co po stronie dochodów budżetu. Tutaj działa matematyka. Staramy się nimi obdzielić wszystkie kategorie zadań gminnych. Uważam, że na tym polega odpowiedzialne samorządowe gospodarowanie. Dokonywane każdego roku wybory nie są idealnymi. Każdy z nas patrzy na nie i ocenia ze swojej perspektywy. W szerszym, całościowym spojrzeniu wygląda to zupełnie inaczej. Będę wdzięczny za próbę takiej właśnie oceny podjętych decyzji. Zachęcam do kontaktów poprzez zakładkę „Zadaj pytanie Wójtowi”. Odpiszę na każdy e-mail. Bardziej szczegółowo o budżetowych decyzjach w kolejnych wydaniach Biuletynu. Dzisiaj, w innym miejscu jeszcze o lokalnym transporcie zbiorowym.

Zobacz budżet 2016 w statystyce

Zamość, 25.01.2016 r.
/Ryszard Gliwiński/