Budżetowe podsumowanie 2015 roku

W ostatni poniedziałek czerwca (27.06.2016 r.) Rada Gminy Zamość rozpatrywała sprawozdania z wykonania budżetu 2015 roku. Radni, w jawnym głosowaniu, jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy absolutorium. W ten sposób gminne wydarzenia finansowe poprzedniego roku stały się już historią. Będziemy oczywiście do nich powracać w analizach i ocenach. W oparciu o nie tworzona będzie polityka finansowo-gospodarcza Gminy najbliższych lat, w tym strategia rozwoju do roku 2025. We wrześniu kolejne zebrania wiejskie w 35 Sołectwach Gminy, na których Mieszkańcy w głosowaniach decydować będą o podziale środków Funduszu Sołeckiego 2017 roku i wybiorą najważniejsze dla Sołectwa zadanie do realizacji w latach 2017‒2018. Do podejmowania tych dużych (gminnych) i małych (sołeckich) decyzji konieczna jest wiedza o tym co dzieje się wokół nas, o specyfice i uwarunkowaniach samorządowego gospodarowania. W majowym wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość nr 3/86 (w wersji elektronicznej dostępny na www.gminazamosc.pl) pisałem o inwestycjach roku 2015. Dzisiaj statystyczne spojrzenie na cały budżet 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów i wydatków bieżących. Zapraszam do lektury i dokonywania własnych ocen. Zachęcam do spojrzenia na to co poniżej poprzez pryzmat 35 Sołectw i szeroką gamę zadań własnych Gminy. Będę wdzięczny za każdą wypowiedź poprzez „zadaj pytanie Wójtowi” na www.gminazamosc.pl. Zapraszam już dzisiaj na wrześniowe zebrania wiejskie, na których rozmawiać będziemy o gminnych finansach. Będę na wszystkich. Harmonogram zebrań jeszcze w lipcu. Powiadamiać o nich będziemy także poprzez gminny system powiadamiania SMS. Tych, którzy tego jeszcze nie uczynili zachęcam do zalogowania się w systemie (na stronie www.gminazamosc.pl), to nic nie kosztuje a daje gwarancję otrzymania ważnej informacji. Poniższe informacje zamieszczam bez komentarzy. Powrócę do nich w kolejnych wydaniach Biuletynu.

Zobacz tabele

/Ryszard Gliwiński/
1.07.2016 r.