Dożynkowe dziękczynienie

Mieszkańcy Gminy Zamość.

Uczestnicy gminno – parafialnych uroczystości dożynkowych WIEPRZEC 2017.

Gminne uroczystości dożynkowe to czas dziękowania Bogu za plony zamojskiej ziemi. W naszej części Polski pogoda sprzyjała żniwom, plony są raczej dobre, ominęły nas doświadczenia Mieszkańców zachodnich i północnych województw. Mamy więc za co składać dzisiaj modlitewne dziękczynienie.

Żniwa to również finał trwającego przez cały rok rolniczego trudu. Ich tradycyjne dożynkowe podsumowanie, nasza dzisiejsza obecność na placu dożynkowym to wyraz wdzięczności Tym wszystkim, którzy uprawiają żyzną zamojską ziemię. Kłaniamy się Im dzisiaj i dziękujemy za to co mamy na rodzinnych stołach, za symbolizujące rolniczy wysiłek chleby i wieńce dożynkowe.

Nasze dzisiejsze zgromadzenie w Wieprzcu to pokłon składany Polskiej Wsi, która karmiąc płodami matki ziemi i dziełem rąk jej Mieszkańców, znajduje czas i serce dla pielęgnowania wartości wielu pokoleń Polaków. W internecie odnalazłem informację, że początki uroczystości dożynkowych w Polsce pochodzą z czasów gospodarki folwarcznej, czyli XVI wiek. Wtedy też pojawiły się pierwsze dożynkowe obrzędy, kultywowane aż do dziś. Nasi przodkowie są dumni patrząc z góry na dożynkowy plac w Wieprzcu. Barwne delegacje 35 Sołectw, stoiska sołeckie i wystawców, bogactwo kulturowe i ludzkie prezentacji scenicznej, wspólne gromadzenie się wokół Ołtarza Pańskiego, integracja pokoleniowa i chęć bycia razem w radosnym dziękczynieniu. Trudno słowami opisać piękno na które teraz patrzę. Mnie ich brakuje, ale serce bije radośnie. Tradycja, wiara, kultura, historia – polskie narodowe wartości. To wszystko mamy w Gminie Zamość XXI stulecia – naznaczonego tempem życia, nowoczesnością i ogromnymi zmianami w sferze ludzkiej i społecznej. Dzisiaj przynosimy te bezcenne wartości na Gminne Święto Plonów, gdyż to także czas naszego samorządowego dziękczynienia i świętowania.

Od 27 lat razem tworzymy teraźniejszość i przyszłość naszych małych Ojczyzn – Gminy Zamość, 35 Sołectw, wspólnot Parafialnych. Zmieniamy otoczenie w którym żyjemy. Wychowujemy kolejne pokolenia i dbamy o narodowe dziedzictwo. Czy to wszystko co mamy dzisiaj w Wieprzcu byłoby możliwe bez samorządowej reformy z 1990 roku?. Odpowiedź na to pytanie dla mnie jest oczywista. Dzisiejszy barwny plac dożynkowy w Wieprzcu to efekt codziennego samorządowego zaangażowania Mieszkańców Sołectw Gminy Zamość, i Tych którzy z Naszą Wspólnotą powiązani są pracą i sercem. To piękno powstaje dzięki temu, że w XXI stuleciu my tutaj – w Małych Ojczyznach – szanujemy i dbamy o tradycje 140 lat istnienia Kół Gospodyń Wiejskich i 96 lat historii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Tego gminnego samorządowego piękna prezentowanego dzisiaj w Wieprzcu nie byłoby bez całorocznej aktywności Mieszkańców – 30 KGW, 12 Jednostek OSP, kilkunastu Zespołów i Grup które będą dzisiaj prezentowały się na scenie. To piękno tworzą – Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, Młodzieżowa Rada Gminy, Stowarzyszenia i Organizacje, Sołtysi i Rady Sołeckie, Radni, Pracownicy administracji i Nauczyciele. To także trud Rolników i Osób prowadzących działalność gospodarczą. Samorząd to Mieszkańcy i Ich aktywność – to zebrania wiejskie, zebrania Stowarzyszeń, gminne i lokalne wydarzenia społeczne. To w tym jest ustawa o samorządzie gminnym. Samorząd tworzy się i dzieje w tym wszystkim. DZISIAJ TRZEBA GŁOŚNO MÓWIĆ, że Samorząd nie powstaje i nie dzieje się na portalach internetowych. Samorząd nie powstaje w mediach ani w wypowiedziach Polityków i Innych, którzy dużo mają do powiedzenia, a nie włączają się w realizację gminnych i sołeckich zadań. Nie podejmują próby rozwiązywania naszych problemów. Samorząd to nie krytyka wszystkiego bez wskazywania swoich propozycji działań. Samorząd to nie ciągłe nagrywanie Wójta oraz innych aktywnych Mieszkańców i wulgarne wpisy na forach internetowych. Samorząd codziennie dzieje się w tym wszystkim co stworzyło dzisiejsze piękno w Wieprzcu. Samorząd jest w Was – uczestnikach barwnych delegacji sołeckich. Do jego wspólnego tworzenia zapraszam – zapraszamy wszystkich, dla każdego jest miejsce do aktywności, każdy może podjąć próbę realizacji swojego wyobrażenia o sołeckich i gminnych sprawach. Gminne uroczystości dożynkowe w WIEPRZCU to czas dziękowania – publiczny pokłon złożony aktywnym i wyjątkowym Mieszkańcom Gminy Zamość. DZIĘKUJĘ WAM ZA WASZĄ SAMORZĄDOWĄ AKTYWNOŚĆ. W 2017 roku to też wyjątkowo ważny czas manifestowania poparcia dla idei samorządów gminnych, manifestowania poparcia dla naszego prawa do decydowania o sprawach naszych Małych Ojczyzn. DZIĘKUJĘ WAM ZA TO CO WSPÓLNIE ZROBILIŚMY w miesiącach luty – maj. To jeszcze nie koniec. Bronić będziemy jednomandatowych okręgów wyborczych, prawa zakładania Komitetów Wyborczych Wyborców i prawa Mieszkańców do wyboru Wójta Gminy w sposób bezpośredni.  

W dożynkowym podziękowaniu kłaniam się Rolnikom, Osobom prowadzącym działalność gospodarczą, Twórcom naszego lokalnego kulturowego piękna, Wszystkim TYM, których społeczna aktywność pozwala wierzyć w sens polskiej samorządowej reformy. To dzięki WAM wszystkim dzisiejsze dożynki w WIEPRZCU są obrazem polskiego piękna, które mamy zachować dla kolejnych pokoleń. To testament jaki pozostawił nam Papież Polak, dzisiaj Święty Jan Paweł II. Niech dożynkowy czas będzie dla Was satysfakcją z rolniczego i samorządowego trudu, a każdy dzień przynosi materialną i duchową obfitość, radość i rodzinne szczęście.   

Wszystkim uczestnikom Gminnego Święta Plonów, życzę wielu niezapomnianych wrażeń. Niech modlitwa, skromne honory i wspólne świętowanie będą wyrazem wdzięczności i szacunku dla wszystkich autorów rolniczego i samorządowego trudu. Szczęść Boże.

/ 3 września 2017r. Ryszard Gliwiński /