Gmina

Gminy jako jednostki administracyjne utworzone zostały uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 roku, nr XXI/92/72. Powstały wówczas między innymi: Gmina Mokre z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Mokrem i sołectwami: Białowola, Hubale, Lipsko, Lipsko-Kosobudy, Lipsko-Polesie, Mokre, Płoskie, Wieprzec, Wierzchowiny, Wólka Wieprzecka, (z obecnym sołectwem Skaraszów) Wychody, Zalesie, Zarzecze, Zwódne (z obecnym sołectwem Skokówka), Żdanów, Żdanówek. Gmina Wysokie z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Wysokiem. Z naszych sołectw do gminy tej należały wówczas: Białobrzegi, Borowina Sitaniecka, Bortatycze, Bortatycze-Kolonia, Chyża, Łapiguz, Sitaniec, Sitaniec-Kolonia, Sitaniec Wolica, Wysokie. Gmina Zawada z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Zawadzie. Do Gminy tej należały wówczas między innymi: Siedliska, Siedliska-Kolonia (dzisiaj miejscowość ta nie tworzy odrębnego sołectwa), Zawada. Gmina Łabunie, w której skład wchodziły dzisiejsze nasze miejscowości: Jatutów, Kalinowice, Pniówek, Wólka Panieńska. Gmina Sitno, do której należał Szopinek.

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 5 października 1973 roku nr XXVI/114/73 w sprawie zniesienia, zmiany granic, siedziby i nazw niektórych gmin w województwie lubelskim przeniesiono siedzibę Gminy Mokre do Zamościa i zmieniono nazwę na gminę Zamość. Uchwała weszła w życie w dniu 12 października 1973 roku. Tę datę przyjmujemy jako powstanie Gminy Zamość. Uchwałą powyższą przyłączono również do Gminy Zamość z Gmin Łabunie i Sitno miejscowości: Jatutów, Kalinowice, Pniówek, Wólka Panieńska i Szopinek. Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 2 lipca 1976 roku do Gminy Zamość przyłączone zostały wymienione powyżej miejscowości ze zlikwidowanych Gmin: Wysokie i Zawada.

Gmina Zamość to dzisiaj samorządowa wspólnota ponad 23 000 Mieszkańców 35 Sołectw. Samorządowe Gminy w Polsce są skutkiem wyborów które miały miejsce 4 czerwca 1989 roku. To wówczas wybrany Parlament uchwalił w dniu 8 marca 1990 roku ustawę o samorządzie terytorialnym (dzisiaj gminnym), która dała nam pierwsza wybory samorządowe, jakie maiły miejsce 27 maja 1990 roku. Pierwsza sesja Rady Gminy Zamość miała miejsce w dniu 4 czerwca 1990 roku. Pierwszym Wójtem Gminy został wybrany Jerzy Kudyk z Jatutowa. Przewodniczącymi Rady Gminy Zamość pierwszej kadencji byli Tomasz Czyżewski z Kalinowic i Kazimierz Skiba ze Żdanowa (od 1992 roku)