Skandaliczna wypowiedź Pana Senatora i odpowiedź Wójta Gminy Zamość

Kampania przed wyborami samorządowymi na szczęście dobiega już końca. Potwierdza ona wyraźną potrzebę prawnego unormowania udziału w niej Polityków i publicznych pieniędzy partii politycznych. Nie może przecież być tak, że za pieniądze podatników finansowane jest to co od kilku tygodni dzieje się w Gminie Zamość. Pojedynek potężnej Partii Politycznej z Komitetem Wyborczym Wyborców. To dzieje się w wyborach samorządowych na szczeblu gminnym. Politycy swoimi decyzjami i kampaniami sprowadzili politykę na sam dół – do Gminy, Sołectwa, Radnego, Sołtysa, Mieszkańca. Nie o to chodziło twórcom reformy samorządowej z 1990 roku. Nie przewidywali Oni, że w kampanii samorządowej na szczeblu Gmin będzie możliwe wydarzenie takie jak w świetlicy wiejskiej w Jatutowie 8 października 2018 roku. Przybyli na nie Pan Wojewoda, Pan Senator i Pan Poseł. W obecności około 50 osób przedstawiciele Rządu i Parlamentu dokonywali publicznej oceny Wójta i Radnych Rady Gminy. Bez Ich udziału. Odbył się kapturowy sąd nad Organami Gminy wybranymi przez Mieszkańców w demokratycznych wyborach. Jest na to dowód – film, który udostępnili sami organizatorzy i uczestnicy tego wydarzenia. Zero konkretów, same ogóły i wyuczone na pamięć polityczne teksty powtarzane w każdej innej Gminie. Nie mam żadnej wątpliwości, że to, co jest na filmie, kwalifikuje się do poważniejszych prawnych działań. Nic więc dziwnego, że Wójt i Radni zareagowali w trakcie sesji Rady Gminy Zamość, jaka miała miejsce w dniu 15 października 2018 r. Niektóre media społecznościowe donoszą, że było nerwowo. Niezbyt ściśle, było po prostu emocjonalnie. Inaczej nie mogło być po publicznej wypowiedzi w Jatutowie Pana Senatora Jerzego Chróścikowskiego. Rozpocząłem na sesji tę dyskusje i kontynuuję ją dalej. Uważam to za obowiązek Wójta Gminy Zamość. Moje milczenie oznaczałoby podpisanie się pod moją i Radnych Rady Gminy oceną, jaka wybrzmiała w Jatutowie. Moje milczenie oznaczałoby tolerowanie sytuacji, w której przedstawiciele Rządu i Parlamentu chcą ustawiać po swojemu samorządowe Organy Gminy. A przecież Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wyraźnie „Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej” (Konstytucja RP z dn. 2.04.1997 r. – Art. 15 ust. 1). Ten tekst oznacza coś konkretnego. Wybory polityczne dopiero za rok, teraz mamy wybory samorządowe.

Panie Senatorze Jerzy Chróścikowski. Panu wyjątkowo nie mogę odpuścić publicznej wypowiedzi w Jatutowie. Pan przecież ma staż samorządowca – gminnego radnego i Przewodniczącego Rady Gminy. Słowa wypowiadane przez Pana pod adresem Wójta Gminy i Radnych Rady Gminy mają więc szczególne znaczenie. Także w obliczu faktu, że mówi Pan je w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przekreśla Pan to co nie tylko adresaci Pana słów, ale i Mieszkańcy Gminy zrobili przez 28 lat samorządów gminnych. Nie podaje Pan żadnych konkretów. Z tego wniosek, że jedynym celem tego, co zrobił Pan w Jatutowie, jest manipulacja opinią publiczną dla osiągnięcia wyłącznie politycznych celów partii politycznej, którą Pan reprezentuje. Pan nie powiedział niczego na poparcie swoich tez, ja natomiast odpowiem Panu konkretami. Cytując wypowiedzi Pana Senatora, będę się posługiwał pewnymi „zbitkami” tekstu, ale one nie zmieniają kontekstu tego, co Pan Senator mówił. Kto chce może obejrzeć oryginał dostępny w internecie. Podkreślania autora niniejszego tekstu.

CYTAT wypowiedzi Pana Senatora:
……. Ja wierzę, że ten zastój, który jest teraz w Gminie Zamość trzeba pobudzić ……..……. a teraz nie widzę żadnych inwestycji jakie robiliśmy w latach 90-tych. Obudźmy tą gminę, wybierzmy nowych ludzi którzy będą mieli inwencje, co będą robili tak jak my robiliśmy w 90-tym roku……..

Panie Senatorze. Szanuję to, co robiono w latach 1990-1998. Nie neguję tego. Byłem wówczas Radnym Rady Gminy i przewodniczącym dwóch komitetów społecznych – telefonizacji i gazyfikacji. Szanuje tamten zapał nie tylko Radnych, ale przede wszystkim Mieszkańców. To nie Gmina budowała sieci telefoniczne i gazowe. Takie były czasy. Powtarzam, szanuję i cenię pracę Radnych wszystkich kadencji Rady Gminy i Pana Wójta Jerzego Kudyka. To, co poniżej to wyłącznie reakcja na Pana brak szacunku dla innych. Panie Senatorze – mam wrażenie, że nie zauważył Pan, zmian jakie zaszły w Polsce, samorządach i Gminie Zamość przez 20 lat Pana obecności w polityce. Twierdzi Pan, że w Gminie Zamość jest zastój i właśnie teraz trzeba Gminę Zamość pobudzić. Twierdzi Pan, że nie widzi Pan w Gminie żadnych inwestycji takich jak za Pana czasów. Poniżej wymieniam z pamięci (bez czytania sprawozdań) nieco z tego NIC, o którym Pan pisze:

 

ZMIENIAMY GMINĘ ZAMOŚĆ – samorządowe decyzje lat 2000-2018

 • 4 sale sportowe przy Szkołach w Żdanowie, Sitańcu, Płoskiem i Zawadzie,
 • 2 nowe obiekty Szkół – w Kalinowicach i Żdanowie
 • 2 rozbudowane obiekty Szkół w Płoskiem, Wólce Wieprzeckiej,
 • 6 obiektów Szkół poddano gruntownej termomodernizacji – Sitaniec, Wysokie, Mokre, Lipsko, Pniówek, Borowina Sitaniecka ( w trakcie realizacji )
 • Boisko ORLIK w Żdanowie
 • Obiekt sportowy w Zawadzie ( w trakcie realizacji )
 • Nowy obiekt świetlicy wiejskiej, Biblioteki Publicznej i OSP w Mokrem
 • Nowy obiekt RIP w Wysokiem
 • Przebudowany obiekt Biblioteki Publicznej i GOK-u w Wysokiem
 • 15 rozbudowanych i zmodernizowanych świetlic wiejskich
 • 3 nowe gminne ujęcia wody – Sitaniec, oraz w trakcie realizacji Płoskie i Żdanówek ( do 2000 roku było tylko jedno w Wólce Wieprzeckiej)
 • w 15 sołectwach wybudowano sieć wodociągową ( do 2000 roku była tylko w trzech – Wólce Wieprzeckiej, Skaraszowie i Skokówce)
 • w 5 Sołectwach wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej + 2 Sołectwa w części (do 2000 roku była tylko w trzech – Skokówce i części Sitańca)
 • 1285 budynków mieszkalnych wyposażonych w zestawy kolektorów słonecznych
 • 2 nowe ciężkie samochody pożarnicze – OSP Mokre, OSP Białowola

 

ZMIENIAMY GMINĘ ZAMOŚĆ – samorządowe decyzje lat 2015-2018

Inwestycje zrealizowane w latach 2015 – 2018 w Sołectwach Gminy Zamość

 • 14 km nowych nawierzchni dróg powiatowych
 • 7 km chodników przy drogach [powiatowych, wojewódzkich i krajowych
 • 24 km nawierzchni dróg gminnych
 • 24 km oświetlenia ulicznego
 • 15 Otwartych Stref Aktywności

Pieniądze z unijnych programów na inwestycje lat 2015 – 2018
Rok 2015 = 1 722 312 zł
Rok 2016 = 0 zł
Rok 2017 = 2 250 701 zł
Rok 2018 = 12 512 441 zł ( w trakcie realizacji)
——————-
Łącznie = 16 485 454 zł

 • unijne pieniądze lat 2019-2020 w kwocie 9 802 771 zł
 • Łącznie w latach 2015 – 2018 pozyskaliśmy 26 288 225 zł ( z dochodami lat 2019-2020)
 • Czekamy na kolejne decyzje zapadające w Lublinie. Ewentualna ich realizacja w latach 2019-2020, a kwota dofinansowania 1 000 000 zł.
  • Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanówek
  • Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada – przebudowa boiska piłkarskiego

Środki z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych lat 2015 – 2018

 • Rok 2015 = 0 zł
 • Rok 2016 = 529 096 zł
 • Rok 2017 = 1 243 812 zł
 • Rok 2018 = 812 517 zł
  ——————-
  Łącznie = 2 585 425 zł

Po więcej informacji zapraszam Panie Senatorze do wydań Biuletynu Samorządu Gminy Zamość – dostępny w wersji elektronicznej na www.gminazamosć.pl Kolejne wydania Biuletynu będziemy Panu dostarczać do Biura.

CYTAT wypowiedzi Pana Senatora:
………Teraz ja nie widzę takich na gminie, które chcieliby sami realizować nie patrząc tylko na Państwo, a dzisiaj słyszę że Państwo, Rząd, my uchwalamy chcemy dawać pieniądze, a tu jakoś tak nie ma chęci żeby podejmować inicjatywy. Niektóre samorządy są bardziej aktywne widzę……

Zapomniał Pan Senator, że Państwo jest po to, aby pełnić służebną funkcję wobec Obywateli. Gdzie te pieniądze Panie Senatorze? Gdzie te konkrety? W jakich programach rządowych Gmina Zamość nie brała udziału? Z rządowego programu wsparcia budowy dróg gminnych w latach 2016-2018 korzystaliśmy w każdym roku. Skutecznie wygrywaliśmy rywalizację o rządowe pieniądze. Efekty 3-ech projektów to 2 585 425 zł środków z budżetu Państwa i 5106 mb km nawierzchni dróg gminnych. W naborze konkursowym złożyliśmy kolejny projekt – droga w Jatutowie – czekamy na pozytywne decyzje Pana Wojewody. Reforma oświatowa w 2018 roku kosztuje Gminę o 2,4 mln zł więcej niż w 2017 roku (z własnych lokalnych podatków). Przez to nie wybudowaliśmy w tym roku 2 km dróg gminnych. Gdzie te rządowe pieniądze Panie Senatorze?

CYTAT z wypowiedzi Pana Senatora:
……..No pięknie jest, Pan Wójt ma świetlany spokój na sesji, nie ma żadnych problemów ale jak myśmy mieli sesje to było tak gorąco w dyskusji i bardzo dobrze, że było gorąco w dyskusji bo ta dyskusja coś wnosiła, a teraz jak ja słyszę wszystko jest dobrze, nie ma potrzeby, nie ma żadnych inicjatyw, pan wójt wszystko dobrze wie, oni wszystko wiedzą jak robią………..

Rzeczywiście Panie Senatorze nie zauważył Pan zmian w Sołectwach i gminach, w Mieszkańcach. Rada Gminy Zamość pracuje nie tylko w trakcie sesji, także poprzez obrady stałych Komisji Rady, na których przygotowywane są decyzje Rady i poważniejsze decyzje Wójta Gminy. Nie robimy z sesji Rady Gminy Zamość teatru – przynajmniej Radni i Wójt. Nie dajemy takiego popisu jak w Sejmie i Senacie. Szanujemy się. Politycy w Sejmie i Senacie nie znają chyba tego słowa. Ile razy Pan Senator był na sesji Rady Gminy Zamość? W poniedziałek była sesja Rady kończąca VII samorządową kadencję. Gdzie byli Pan Senator i Pan Poseł – Mieszkańcy Gminy? Otrzymali zaproszenia. Pan Senator podziękował pięknie Radzie Gminy i Wójtowi w trakcie zebrania KW PiS w Jatutowie. Proszę jeszcze raz przeczytać słowa Pana Senatora. Piękny szacunek dla Tych, co wprowadzają w życie decyzje Parlamentu. Zarządzanie oświata w latach 2017-2018 to nie świetlany spokój Panie Senatorze ,ale horror. Myśli Pan, że tak łatwo stanąć przed Mieszkańcami w trakcie 35 zebrań wiejskich i tłumaczyć się, dlaczego nie wybudowałem dodatkowych dwóch kilometrów dróg. Podjąłem decyzję, że te pieniądze trzeba przeznaczyć na funkcjonowanie oświaty. Pan nie musi tego przeżywać, bo Polityk za nie odpowiada za swoje decyzje. Niestety, widać także i słowa.

CYTAT z wypowiedzi Pana Senatora:
…….. Musimy naprawdę zmobilizować, nie tylko nasz elektorat ale w ogóle wszystkich mieszkańców żeby poczuli się do tego, że nareszcie mogą sami zdecydować. …….. Więc ja uważam, jako ten, który tutaj był na tej gminie wcześniej w samorządzie, razem tutaj pracowaliśmy, powinniśmy wypracować nowy ruch, jak w 90-tym roku. Idźmy na wybory, wybierzmy nowych ludzi, ………………. i wtedy mam nadzieję, że ta gmina znowu stanie i będzie miała pomysł, jak zdobyć własne pieniądze bo przecież w gospodarkę, jak się inwestuje to przecież własne dochody, ja chce żebyśmy chodzili nie tylko po żebrane. Ja myślę, że to jest szansa dla naszej Gminy….

Pan Senator nawołuje do wypracowania nowego ruchu społecznego, takiego jak w 1990 roku. Brakuje mi słów na komentarz tego. W Gminie Zamość jest tak źle, że trzeba aż narodowego zrywu takiego, jaki obalił komunizm. Aż tacy wredni i groźni dla Mieszkańców są Wójt i Radni Rady Gminy? Moim zdaniem Pan Senator obraża Twórców ruchu społecznego z lat 1989-1990. Nie wiem, o co Panu Senatorowi chodzi z tym żebraniem. Jeden z Radnych w trakcie sesji powiedział, że chodzi o inwestorów. Że sprzedaliśmy Spółdzielnię Ogrodniczą w Łapiguzie i Zakłady Mięsne. Ja je sprzedałem? To raczej działo się wówczas, gdy Pan Senator miał większy ode mnie wpływ na decyzje. Czy to przypadkiem nie jest zadanie Pana Senatora i Pana Posła – Mieszkańców Gminy, poszukiwanie inwestorów? Co zrobili w tym zakresie przez lata uprawiania polityki?

CYTAT z wypowiedzi Pana Senatora:
……. Więc uważam, że jest szansa i ja tą szansę popieram widząc tutaj Was czy w gminie, jak tutaj pan Wójt, czy Radni, którzy będą razem pomagać, czy w powiecie, którzy drogi nie będą blokować a pomagać te drogi realizować, że nie będę musiał się męczyć jeździć na ten Pniówek jak jeżdżę po tej drodze aż mi przykro, bo mówią jak do senatora to droga powinna być dobra. (koniec wypowiedzi).

Panie Senatorze. Droga powiatowa Kalinowice – Krasnobród, przez Białowolę, będzie w latach 2018-2019 przebudowana. To już podjęte decyzje, o których niemożliwe, żeby Pan nie wiedział. Prace już się rozpoczęły. Do realizacji tego zadania nie jest potrzebny nowy Wójt i nowi Radni, także Powiatowi. Decyzje już podjęli dawno temu obecni. To obecne Organy Gminy zdecydowały o przekazaniu Powiatowi na ten cel ponad 2,7 mln zł. Po to, aby Pan jeździł dobrą drogą. A co Pan zrobił dla tej drogi? Pan Senator widzi szansę w nowych – Wójcie i Radnych. Nie będę się z tym sprzeczał, być może ma Pan rację. Tylko Panie Senatorze, proszę powiedzieć Mieszkańcom, że kandydat na Wójta Gminy, którego Pan tak wspiera, jest jeszcze wciąż formalnie członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak popatrzymy na listę kandydatów do Rady Gminy wspieraną przez Pana, to takich „kwiatków” znajdziemy więcej. Jak Pan się z tym czuje? Tak właśnie wygląda polska polityka. Znamy się, dzień wcześniej klęczeliśmy obok siebie w Kościele. Zaskoczył mnie Pan swoją publiczną wypowiedzią. Nie myślałem, że swoim zachowaniem będzie Pan firmował mizerność polskiej polityki.

W latach 2017-2018 Politycy zrobili wszystko, aby upolitycznić Samorządy. Przygotowali akty prawne i przeprowadzili dobrze zorganizowaną negatywną kampanię społeczną skierowaną przeciwko wybieranym przez Mieszkańców Wójtom i Radnym. Efekty widzimy w trwającej jeszcze kampanii przed wyborami samorządowymi. Calowa manipulacja przekazem publicznym. Senator i Poseł (Mieszkańcy Gminy) oraz Wojewoda biorą udział w samorządowej kampanii wyborczej. Spotykają się z Mieszkańcami i mówią im co myślą o Wójcie i Radnych Rady Gminy. Bez udziału zainteresowanych i bez podawania faktów. Nawołują do narodowego zrywu. W niedzielę 21 października 2018 roku w lokalach wyborczych zdecydujemy czy sami chcemy stanowić o swoich lokalnych sprawach, czy też pozwolimy na to, aby wszystkie decyzje zapadały w politycznych gabinetach Warszawy i Zamościa. Ja stawiam na gwarantowane nam przez Konstytucję prawo do decydowania o sołeckich i gminnych sprawach. SAMORZĄD – TY DECYDUJESZ. Hasło gminnej kampanii społecznej lat 2017-2018 jest wciąż aktualne. Nie zapominajmy o nim. W niedziele wybierzmy SAMORZĄD.

/17.10.2018r. Ryszard Gliwiński /