Sylwetka

Funkcję Wójta Gminy Zamość pełnię nieprzerwanie od 20 lat (maj 2000). W 2002 roku zostałem po raz pierwszy Wójtem Gminy Zamość wybranym przez Mieszkańców w wyniku bezpośrednich wyborów samorządowych. Ślubowanie złożyłem w dniu 18 listopada 2002 roku. Powtarzałem ją z zaszczytem czterokrotnie w dniach 4 grudnia 2006 roku, 14 grudnia 2010 roku, 1 grudnia 2014 roku, i 21 listopada 2018 roku.

„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności Mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Urodziłem się 2 sierpnia 1958 roku w Zamościu jako syn Alfredy i Kazimierza. Moja rodzinną miejscowością jest Płoskie, gdzie dorastałem z dwójką braci, Bogusławem i Wiesławem. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej w Płoskiem. Będąc młodym chłopakiem, pełniłem posługę liturgiczną w parafii kolegiackiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu. Egzamin maturalny zdałem w Technikum Rolniczym w Zamościu w 1978 roku. W szkole tej poznałem swoją przyszłą żonę Barbarę z d. Paul, mieszkankę miejscowości Białobrzegi. Pobraliśmy się 21 lipca 1984 roku i od tego czasu razem budujemy rodzinne szczęście, ciesząc się dorosłymi już dziećmi: Paulinką i Kamilem. Od 1988 roku mieszkamy w Bortatyczach, gdzie kupiliśmy działkę i wybudowaliśmy własny jednorodzinny dom. W dniu 4 czerwca 2016 roku naszą Rodzinkę uzupełniła synowa Ania, a 26 lutego 2018 roku wnuczka Weronika i 6 września 2019 roku wnuczka Karolinka. Kamil i Ania z Córkami mieszkają i pracują w Warszawie. Są prawnikami z ukończonymi aplikacjami radcowskimi. Paulina studiuje medycynę na Johannes Gutenberg University Mainz (Niemcy).

39 lat życia zawodowego poświęciłem Gminie Zamość, pracując wśród jej Mieszkańców. Po ukończeniu służby wojskowej, od czerwca 1981 roku podjąłem pracę w Urzędzie Gminy Zamość. Byłem kolejno instruktorem służby rolnej, inspektorem ds. emerytur rolniczych, kasjerem, kierownikiem referatu geodezji i gospodarki gruntami, inspektorem ds. ewidencji gruntów. Jednocześnie w latach 1990-2000 najpierw zdobyłem uprawnienia zawodowe, a później prowadziłem działalność gospodarczą w wymarzonych zawodach geodety i rzeczoznawcy majątkowego. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Od 1990 roku biorę aktywny udział w samorządowym życiu Gminy Zamość. Rozpocząłem od funkcji przewodniczącego Komitetu Budowy Telefonów w Bortatyczach. Później pełniłem taką samą funkcję w komitecie budowy gazociągu w Bortatyczach, Białobrzegach i Bortatyczach Kolonii. W tym czasie wstąpiłem też w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Bortatyczach. Od lipca 1992 roku do jesieni 2002 roku pełniłem funkcję Radnego Rady Gminy Zamość. W maju 2000 roku Rada Gminy powierza mi funkcję Wójta będącego wówczas jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Gminy. W maju 2001 roku Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu powierzył mi funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego. Od 2001 r jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2006 – 2016 byłem Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, a w latach 2011-2016 członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku. Od jesieni 2008 roku jestem też Przewodniczącym Rady w Lokalnej Grupie Działania „Nasze Roztocze” skupiającej samorządy, podmioty prawne i osoby fizyczne Gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Zwierzyniec, Zamość i od trzech lat Szczebrzeszyn. Obecnie jestem Honorowym Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.