WAŻNE: od Nowego Roku mniej autobusów MZK na trasach Gminy Zamość

Sytuacja projektu budżetu 2020 roku zmusza Wójta i Radę Gminy do podejmowania działań ograniczających dalszy duży wzrost wydatków bieżących. W przyszłym roku kumulują się nam skutki wydarzeń w krajowej gospodarce i decyzji Rządu lat 2018-2020. Pisałem już o tym w poprzednim wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość (w wersji elektronicznej dostępny na https://gminazamosc.pl/biuletyn-samorzadu-gminy-zamosc/. Ta sytuacja dotyczy większości (a może i wszystkich) Gmin i Miast w Polsce. Nie jesteśmy w tym zakresie wyjątkiem.

Wywołane tym, co powyżej, gminne decyzje dotyczą także funkcjonowania komunikacji podmiejskiej. Przypomnę, że realizację gminnych zadań z zakresu transportu zbiorowego co roku powierzamy Miastu Zamość, rekompensując jednocześnie „straty” ponoszone przez MZK w zakresie świadczenia usług na terenie Gminy Zamość. Z tego tytułu w 2019 roku przekazaliśmy Miastu dotację w kwocie 1 000 000 zł. Na rok 2020 Miasto oczekuje kwoty 1 215 646 zł, czyli więcej o ponad 21% (a w pierwszej wersji z października kwota dotacji dotyczyła 1 380 000 zł). Poniższe zestawienie prezentuje ważne moim zdaniem informacje pozwalające Mieszkańcom na przeprowadzenie własnych analiz i wniosków.W projekcie budżetu Gminy na 2020 rok zabezpieczyłem 1 000 000 zł dotacji dla Miasta. Jednak oczekiwania Miasta to 1 215 646 zł. W trakcie prac Komisji Rady Gminy nad przedłożonym projektem budżetu 2020 roku stanowisko Radnych było jednoznaczne – nie zwiększać planowanej kwoty dotacji (1 000 000 zł), a w związku z tym od 1 stycznia 2020 roku konieczne jest wprowadzenie ograniczenia w kursowaniu autobusów. Moje zdanie w tym temacie jest takie samo. Zwiększenie dotacji 2020 roku o 215 646 zł, to nie tylko problem finansowy, ale także brak możliwości przewidzenia tego, co wydarzy się w 2021 roku. Popatrzmy na wiersz nr 5 w Tabeli – z komunikacji podmiejskiej korzysta coraz mniej Pasażerów, a więc i przychody ze sprzedaży biletów są coraz mniejsze (wiersz nr 7 w Tabeli). Koszty MZK nie będą spadały – co potwierdza wiersz nr 6 tego zestawienia. Miasto i Spółka (MZK) nie przewidują perspektywicznych działań w zakresie obniżenia kosztów świadczenia usług w Gminie – zakup mniejszych autobusów, reorganizacja sieci komunikacji w Mieście i Gminie, zmiana ceny biletów, itp. W tych warunkach i okolicznościach budżetowych trzeba zacząć myśleć o decyzjach zmieniających cały system realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego. Być może od 2021 roku na części tras w Gminie Zamość nie będzie autobusów MZK. Pojawią się wówczas inni przewoźnicy. Takie rozmowy będą prowadzone w pierwszej połowie przyszłego roku. Może we wrześniu pojawić się przetarg na świadczenie przewozów. Najbliższe wyzwania to jednak Nowy Rok. Proszę zwrócić uwagę na nowe rozkłady jazdy autobusów MZK od 1 stycznia. Dzisiaj nie mogę jeszcze podać szczegółów, ale zmiany są pewne. Dotyczyły one będą w szczególności sobót i niedziel, miesięcy lipiec i sierpień, oraz w dni nauki szkolnej tras, na których jest najwięcej kursów.
Przed nami trudny 2020 rok – wiele wyzwań i niepopularnych decyzji. System finasowania reformy w oświacie i wzrost kosztów wszystkiego wokół nas doprowadził samorządowe budżety do tzw. ściany. W 2021 roku nie będzie już z czego „zdejmować” pieniędzy. To realia najbliższych lat, do których musimy się już przyzwyczajać. Chciałbym się mylić, ale na optymizm nie pozwalają prezentowane publicznie fakty – finansowe decyzje Rządu wobec Samorządów w latach 2018–2020. Może jednak Politycy zauważą co się dzieje w lokalnych społecznościach. Zapraszam do dyskusji poprzez gminny serwis internetowy i zakładkę „zadaj pytanie wójtowi” – https://gminazamosc.pl/zadaj-pytanie-wojtowi/. Mam nadzieję na głosy pozwalające podejmować właściwe dla nowej sytuacji decyzje.

/Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, 10.12.2019 r./